هوشمند سازی ساختمان isparo

منابع آموزشی آکادمی زبان سفیر گیلان
منابع آموزشی آکادمی زبان سفیر گیلان

Super Minds

ناشر : Cambridge
گروه سنی : 7 الی 12
تعداد : 2 جلد

Super Minds

 

اهداف :

  • آموزش و بهبود 4 مهارت زبانی
  • آشنایی زبان آموزان کودک با واژگان و اصطلاحات روزمره و کاربردی
  • پایه ریزی قوی زبان انگلیسی برای کودکان
  • تقویت مهارت های ذهنی و خلاقیت کودکان
  • آموزش نکات اخلاقی از طریق داستانهای آموزنده و جالب توجه به زبان انگلیسی