هوشمند سازی ساختمان isparo

منابع آموزشی آکادمی زبان سفیر گیلان
منابع آموزشی آکادمی زبان سفیر گیلان

Project

ناشر : Oxford
گروه سنی : 12 الی 15
تعداد : 2 جلد

Project

 

اهداف:

آموزش صحیح و هدفمند زبان انگلیسی به نوجوانان

ایجاد انگیزه و علاقه در نوجوانان به ادامه و استمرار در یادگیری زبان دوم

آشنایی نوجوانان با انگلیسی و کاربرد های روزمره

آشنایی نوجوانان با متون ساده انگلیسی بر مبنای دروس عمومی مدارس بر حسب نیاز

آشنایی نوجوانان با موارد فرهنگی مورد نیاز در برخوردهای اجتماعی

ایجاد اعتماد به نفس در استفاده از زبان دوم