هوشمند سازی ساختمان isparo

منابع آموزشی آکادمی زبان سفیر گیلان

منابع آموزشی منابع آموزشی سفیر

ناشر : Cambridge
گروه سنی : 7 الی 12
تعداد : 2 جلد

Super Minds

  اهداف : آموزش و بهبود 4 مهارت زبانی آشنایی زبان آموزان کودک با واژگان و اصطلاحات روزمره و کاربردی پایه ریزی قوی زبان انگلیسی برای کودکان تقویت مهارت های ذهنی و خلاقیت کودکان آموزش نکات اخلاقی از طریق ... ادامه مطلب
ناشر : Oxford
گروه سنی : 12 الی 15
تعداد : 2 جلد

Project

  اهداف: آموزش صحیح و هدفمند زبان انگلیسی به نوجوانان ایجاد انگیزه و علاقه در نوجوانان به ادامه و استمرار در یادگیری زبان دوم آشنایی نوجوانان با انگلیسی و کاربرد های روزمره آشنایی نوجوانان با متون ساده ... ادامه مطلب
ناشر : Cambidge
گروه سنی : 15 الی 70
تعداد : 2 جلد
کتاب جانبی : Oxford Word Skills

ViewPoint

  اهداف: آموزش سیستماتیک 4 مهارت زبانی تمرکز ویژه و مضاعف بر توانایی های ارتباطی (Communication) در قالب مهارت صحبت کردن (Speaking) آشنایی با کاربرد های اجتماعی و روزمره (Functions/ Speech Acts) آموزش کاربردی زبان در قالب موقعیت های ... ادامه مطلب
ناشر : Cambidge
گروه سنی : 15 الی 70
تعداد : 2 جلد
کتاب جانبی : Oxford Word Skills

TouchStone

  اهداف: آموزش سیستماتیک 4 مهارت زبانی تمرکز ویژه و مضاعف بر توانایی های ارتباطی (Communication) در قالب مهارت صحبت کردن (Speaking) آشنایی با کاربرد های اجتماعی و روزمره (Functions/ Speech Acts) آموزش کاربردی زبان در قالب موقعیت های ... ادامه مطلب