هوشمند سازی ساختمان isparo

اخبار و مقالات آکادمی زبان سفیر گیلان
اخبار سفیر در این بخش میتوانید اخبار سفیر را دنبال کنید

پیش ثبت نام دوره های زمستانی کودکان

پیش ثبت نام دوره های زمستانی کودکان
۱۱ دی ۱۳۹۶

تقویم آموزشی ترم جدید کودکان :

دوره های یک روز درهفته:

پنجشنبه ها

١٢ بهمن لغایت ٢٤ اسفند ٩٦

 

دوره های سه روز در هفته:

 

روزهای زوج

٧ بهمن لغایت ٢١اسفند ٩٦

روزهای فرد

٥ بهمن لغایت ٢٤ اسفند ٩٦