هوشمند سازی ساختمان isparo

اخبار و مقالات آکادمی زبان سفیر گیلان

اخبار ،مقالات و وبلاگ سفیر در این بخش میتوانید اخبار ،مقالات و وبلاگ سفیر را دنبال کنید

خیلی خوشحالیم که اعلام کنیم آکادمی زبان سفیر گیلان با همکاری موسسه  iTTi تهران ، اولین دوره TESOL را به عنوان نماینده رسمی iTTi نیویورک در شهر رشت برگزار می کند. ... این دوره بصورت حضوری می باشد. ... برای حضور در دوره سطح انگلیسی C1منطبق بر سیستم ارزشیابی CEFRمورد نیاز می ...
ادامه مطلب

Know More About IELTS Speaking

۲۰ خرداد ۱۳۹۸
IELTS Speaking Tips A lot of candidates who take IELTS Speaking test find this section the hardest one because it involves face-to-face communication. But in fact, IELTS Speaking is the easiest section of IELTS to improve your score. You may think, “But how? Interviews are so spontaneous! I just won’t have enough time to plan a good answer. Moreover, I’ll be worrying…”. It’s true, speaking interviews are spontaneous. But all test-takers are ...
ادامه مطلب

Creativity in teaching

۰۱ خرداد ۱۳۹۸
A good classroom environment always has some elements of creativity which makes the lessons more interesting and interactive. The right mix of creativity along with curriculum helps students to be innovative and also encourages them to learn new things. Students can grow up as good communicators in addition to improving their emotional and social skills. Creative classrooms can really transform the way students acquire education and how they apply it in their real life. In fact, creative ...
ادامه مطلب
آکادمی زبان گیلان به عنوان گسترده ترین مرکز آموزشی شمال کشور رسما به عنوان نماینده iTTi تهران معرفی گردید.  این تفاهم نامه که توسط آقای نیما خلیلی به عنوان کارآفرین و نماینده آموزشی موسسه سفیر گفتمان و جناب آقای دکتر نذیری مقدم به عنوان نماینده iTTi تهران به امضا رسید، دو ...
ادامه مطلب

IELTS Speaking Tips

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
IELTS Speaking Tips A lot of candidates who take IELTS Speaking test find this section the hardest one because it involves face-to-face communication. But in fact, IELTS Speaking is the easiest section of IELTS to improve your score. You may think, “But how? Interviews are so spontaneous! I just won’t have enough time to plan a good answer. Moreover, I’ll be worrying…”. It’s true, speaking interviews are spontaneous. But all test-takers are ...
ادامه مطلب