هوشمند سازی ساختمان isparo

نوجوانان

دوره های آموزشی نوجوانان

معرفی دورهدوره آموزشی نوجوانان مخصوص رده سنی 15-12 سال می باشد و زبان آموزان نوجوان طی استمرار ترم ها با نوعی از زبان آشنا می گردند که ایشان را نه تنها برای رویارویی با موقعیت های روزمره آماده می کند، بلکه توانایی فهم و ارتباط با مفاهیم ساده علوم (به زبان انگلیسی) را که عمدتا” در مدارس استفاده می گردد برایشان فراهم می نماید.

مختصات دوره

5 مقطع، 15 ترم

کتاب های دورهکتاب این دوره، سری Project از انشارات دانشگاه Oxford می باشد.
(در هر ترم انیمیشن های انگلیسی برای تقویت ادراکی زبان آموزان در قالبی دلچسب و لذت بخش، مورد استفاده قرار می گیرد.)

اهداف دوره

  • آموزش صحیح و هدفمند زبان انگلیسی به نوجوانان
  • ایجاد انگیزه و علاقه در نوجوانان به ادامه و استمرار در یادگیری زبان دوم
  • آشنایی نوجوانان با انگلیسی و کاربرد های روزمره
  • آشنایی نوجوانان با متون ساده انگلیسی بر مبنای دروس عمومی مدارس بر حسب نیاز
  • آشنایی نوجوانان با موارد فرهنگی مورد نیاز در برخوردهای اجتماعی
  • ایجاد اعتماد به نفس در استفاده از زبان دوم

ویژگی های دوره

  • جمع بندی دروس در پایان هر Unit در قالب پروژه های متنوع و جذاب فردی یا گروهی
  • تقویت تمام مهارت ها به ویژه توانایی مکالمه (Speaking)
  • آموزش زبان با ترکیب دو جنبه استفاده روزمره و آکادمیک در حد دروس عمومی مدارس انگلیسی زبان

برنامه ریزی

کلاسهای بحث آزاد (Free Discussion) 
از مقطع Elementary تا Advanced در زمانبندی های ترمیک، فشرده، جمعه، پنجشنبه و دو روز در هفته ترمیک و فشرده