هوشمند سازی ساختمان isparo

بزرگسالان

دوره های آموزشی بزرگسالان

توضیح دورهمدیران آموزشی سفیر برآنند که همواره کتب آموزشی به روز و استاندارد را برای تدریس در کلاس ها انتخاب کنند. از مهرماه 1394 در واحدهای تهران برای دوره های Elementary تا Upper Intermediate بزرگسال سری کتاب های TouchStone مورد استفاده قرار می گیرند.
در سطح Hybrid Advanced سری کتابهای ViewPoint می باشد و در سطح Hybrid CPE کتاب Proficiency Masterclass می باشد. همچنین جهت تقویت دانش لغوی دانشجویان کتاب جانبی Oxford Word Skills مورد استفاده است.

معرفی

دوره بزرگسالان مختص رده سنی 15 سال به بالا بوده و مشتمل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.
دوره عادی ((Ordinary: این دوره مشتمل بر چهار مقطع “مبتدی- Elementary”، “پیش میانی- Pre-Intermediate”، “میانی- Intermediate”، و “فوق میانی- Upper-Intermediate” می باشد.
دوره تخصصی و پیشرفته شامل سه مقطع “پیشرفته 1- Primary Advanced “، “پیشرفته 2- Secondary Advanced “، و “عالی- CPE” می باشد.

اهداف

 • آموزش سیستماتیک 4 مهارت زبانی
 • تمرکز ویژه و مضاعف بر توانایی های ارتباطی (Communication) در قالب مهارت صحبت کردن (Speaking)
 • آشنایی با کاربرد های اجتماعی و روزمره (Functions/ Speech Acts)
 • آموزش کاربردی زبان در قالب موقعیت های واقعی (Real Life Situations)در بسترهای قابل درک (Contextualized Learning)
 • استفاده از مکالمات متداول روزمره به منظور الگو سازی و بالا بردن اعتماد به نفس زبان آموزان در برخورد با موقعیت های مشابه

مقاطع • مقطع مبتدی (Elementary)
  کتاب: Touchstone 1- New Edition
  کتاب جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Basic
  4 ترم
  64 جلسه آموزشی
  تعریف مقطع:Touchstone Elementary: (101-104)
  آشنایی با مفاهیم ابتدایی و ساده زبان انگلیسی
  توانایی برقراری ارتباط و تعامل در سطح نیازهای معمول و روزمره
  توانایی درک و انتقال مفاهیم ذاتی (غیر انتزاعی) از طریق چهار مهارت شنیدار، گفتار، خواندن و نوشتار
 • مقطع پیش میانی ( Pre-Intermediate):
  کتاب: Touchstone 2- New Edition
  کتاب جانبی:Oxford Word Skills (OWS)- Basic
  4 ترم
  64 جلسه آموزشی
  تعریف مقطع: Touchstone Pre-Intermediate (201-204)
  در این مقطع دانشجویان به تدریج توانایی ارتباط با سطح بالاتری از روانی گفتار رسیده و زبان را در قالب کاربردی روزمره (دعوت کردن، پذیرفتن، رد کردن، اعتراض کردن، نصیحت کردن…) استفاده می نمایند.
 • مقطع میانی (Intermediate)
  کتاب: Touchstone 3- New Edition
  کتاب جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Intermediate
  4 ترم
  64 جلسه آموزشی
  تعریف مقطع: Touchstone Intermediate (301-304)
  در این مقطع زبان آموزان علاوه بر افزایش دایره واژگان و ساختار های دستوری، در کنار روان ترشدن، قادر به تولید جملات مرتبط و پیوسته به صورت معنی دار ارتباط برقرار نمایند. در ضمن زبان آموزان در این سطح قادرند تا در صورت بروز اشتباه، و اگر به طریقی به اشباهشان اشاره گردد، سعی کنند تا اشتباه خود را تصحیح نمایند.
 • مقطع فوق میانی (Upper-Intermediate)
  کتاب: Touchstone 4- New Edition
  کتاب جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Intermediate
  4 ترم
  64 جلسه آموزشی
  تعریف مقطع: Touchstone Upper-Intermediate: (401-404)
  در انتهای این مقطع زبان آموزان قادر خواهند بود تا مفاهیم پیچیده تر و انتزاعی تر را در زبان دوم، هم درک کرده و هم بیان نمایند، از ساختار های ترکیبی بیشتری استفاده نمایند، و بدون تذکر و کمک دیگران اشتباهات خود را متوجه شوند و تصحیح نمایند.
 • پیشرفته 1 (Primary Advanced)
  کتاب: Viewpoint 1
  کتاب جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Intermediate Idioms and Phrasal Verbs
  6 ترم
  96 جلسه  تعریف مقطع: Viewpoint 1 & 2- Advanced: (501-506 & 601-606)
  در این مقطع و مقطع بعد، زبان آموزان به پالایش و تقویت توانایی های زبانی خود می پردازند، چهار مهارت زبانی را به راحتی و در سطح پیشرفته استفاده نمایند. در ضمن اندوخته ای غنی از واژگان، ساختار ها و کاربرد های زبانی در اختیار دارند. به علاوه با سرعت عمل و انعطاف پذیری بالاتر و بدون نیاز به تامل کردن صحبت می نمایند.
 • پیشرفته 2 (Secondary Advanced)
  کتاب: Viewpoint 2
  کتاب جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Advanced
  6 ترم
  96 جلسه
  تعریف مقطع: به مقطع قبل رجوع شود.
 • عالی (CPE)
  کتاب: CPE- Masterclass, New Edition
  کتاب جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Advanced Idioms and Phrasal Verbs
  6 ترم
  96 جلسه
  تعریف مقطع: Proficiency: (P1- P6)
  این مقطع بالاترین سطحی است که در محیط کلاسی به زبان آموز ارائه می گردد. زبان آموزان می توانند به راحتی تمام، با آگاهی و تسلط کامل از زبان و لایه های پیچیده و نا محسوس آن استفاده نماید، بر جنبه های کمتر متداول زبان مسلط هستند. این بالاترین سطح توانش زبانی در زبان دوم است و حتی از برخی لحاظ، افراد معمولی انگلیسی زبان قادر به هماوردی با زبان آموزان این مقطع نمی باشند.

برنامه ریزی

کلاسهای بحث آزاد (Free Discussion) 
از مقطع Elementary تا Advanced در زمانبندی های ترمیک، فشرده، جمعه، پنجشنبه و دو روز در هفته ترمیک و فشرده