هوشمند سازی ساختمان isparo

بزرگسالان

دوره های آموزشی بزرگسالان

توضیح دورهمدیران آموزشی سفیر برآنند که همواره کتب آموزشی به روز و استاندارد را برای تدریس در کلاس ها انتخاب کنند. از مهرماه 1394 در واحدهای تهران برای دوره های Elementary تا Upper Intermediate بزرگسال سری کتاب های TouchStone مورد استفاده قرار می گیرند.
در سطح Hybrid Advanced سری کتابهای ViewPoint می باشد و در سطح Hybrid CPE کتاب Proficiency Masterclass می باشد. همچنین جهت تقویت دانش لغوی دانشجویان کتاب جانبی Oxford Word Skills مورد استفاده است.

معرفی

دوره بزرگسالان مختص رده سنی 15 سال به بالا بوده و از دو بخش دوره های مبتدی و میانی(24 ترم) و دوره های تخصصی و پیشرفته(18 ترم) تشکیل شده است. در دوره های مبتدی و میانی سری کتاب های Touchstone و در دوره های تخصصی و پیشرفته سری کتاب های Viewpoint و CPE-Masterclass تدریس می شوند. علاوه بر این در تمامی مقاطع از کتاب های Oxford Word Skills در سطوح مختلف به عنوان کتاب جانبی، استفاده می شود.

جلسات iTalk

ازآنجاییکه تقویت مکالمه اصلی ترین هدف آموزش زبان انگلیسی در آکادمی زبان سفیر گفتمان است، علاوه بر تمرین مکالمه در کلیه ی جلسات، در هر ترم دو جلسه منحصرا به این مهارت اختصاص دارد. بدین منظور، جلساتی تحت عنوان iTalk طراحی شده اند که هدف از آنها نه تنها ایجاد فرصت تمرکز بر مهارت گفتاری، بلکه آشناسازی زبان آموزان با فرهنگ زبان انگلیسی، ایجاد تنوع در ارائه محتوای آموزشی، ایجاد فرصت یادگیری مناسب برای انواع زبان آموزان و ایجاد فضای آموزشی پویا و سرزنده می باشد. دراین جلسات با استفاده ازموسیقی، فیلم ها و سریالهای محبوب و مرتبط با موضوع درس، فعالیتهای آموزشی متعددی طراحی شده اند که منجر به تقویت مکالمه زبان انگلیسی خواهند شد.

دوره های مبتدی و پیش متوسطه

دوره های مبتدی و میانی شامل چهار مقطع Upper-Intermediate، Intermediate ، Pre- Intermediate، Elementary بوده که هر یک در 6 ترم و 96 جلسه آموزشی تدریس می شوند.

مقاطع • مقطع Elementary

  اهداف این مقطع عبارتند از آشنایی با مفاهیم ابتدایی و ساده زبان انگلیسی، توانایی برقراری ارتباط و تعامل در سطح نیازهای معمول و روزمره، توانایی درک و انتقال مفاهیم ذاتی (غیر انتزاعی) از طریق چهار مهارت شنیدار، گفتار، خواندن و نوشتار

 • مقطع Pre-Intermediate

  در این مقطع دانشجویان به تدریج به توانایی ارتباط با سطح بالاتری از روانی گفتار رسیده و زبان را در قالب کاربردی روزمره (دعوت کردن، پذیرفتن، رد کردن، اعتراض کردن، نصیحت کردن…) استفاده می نمایند.

 • مقطع Intermediate

  در این مقطع زبان آموزان علاوه بر افزایش دایره واژگان و ساختار های دستوری، در کنار روان ترشدن، قادر به تولید جملات مرتبط و پیوسته بوده و می توانند به صورت معنی دار ارتباط برقرار نمایند. در ضمن زبان آموزان در این سطح قادرند تا در صورت بروز اشتباه، و اگر به طریقی به اشتباهشان اشاره گردد، سعی کنند تا اشتباه خود را تصحیح نمایند.

 • مقطع Upper-Intermediate

  در انتهای این مقطع زبان آموزان قادر خواهند بود تا مفاهیم پیچیده تر و انتزاعی تر را در زبان دوم، هم درک کرده و هم بیان نمایند، از ساختار های ترکیبی بیشتری استفاده نمایند، و بدون تذکر و کمک دیگران اشتباهات خود را متوجه شوند و تصحیح نمایند.

 • دوره های فوق متوسطه و تخصصی

  دوره های پیشرفته و تخصصی شامل سه مقطع CPE ، Secondary Advanced، Primary Advanced بوده که هر یک در 6 ترم و 96 جلسه آموزشی تدریس می شوند.

 • مقطع Primary Advanced

  در این مقطع ، زبان آموزان به پالایش و تقویت توانایی های زبانی خود می پردازند، چهار مهارت زبانی را به راحتی و در سطح پیشرفته استفاده می نمایند. در ضمن اندوخته ای غنی از واژگان، ساختار ها و کاربرد های زبانی در اختیار دارند. به علاوه با سرعت عمل و انعطاف پذیری بالاتر و بدون نیاز به تامل کردن صحبت می نمایند.

 • مقطع Secondary Advanced

  در این مقطع زبان آموزان می توانند از زبان دوم به صورت کاملا طبیعی و بدون اشتباه در موقعیت های واقعی روزمره استفاده نمایند. بنابراین عمده مباحث به فراگیری زبان تخصصی و آکادمیک تخصیص می یابد.

 • مقطع CPE

  این مقطع بالاترین سطحی است که در محیط کلاسی به زبان آموز ارائه می گردد. زبان آموزان می توانند به راحتی تمام، با آگاهی و تسلط کامل از زبان و لایه های پیچیده و نا محسوس آن استفاده نموده و بر جنبه های کمتر متداول زبان مسلط هستند. این بالاترین سطح توانش زبانی در زبان دوم است و حتی از برخی لحاظ، افراد معمولی انگلیسی زبان قادر به هماوردی با زبان آموزان این مقطع نمی باشند.

برنامه ریزی

کلاسهای بحث آزاد (Free Discussion) 
از مقطع Elementary تا Advanced در زمانبندی های ترمیک، فشرده، جمعه، پنجشنبه و دو روز در هفته ترمیک و فشرده