هوشمند سازی ساختمان isparo

تماس با آکادمی زبان سفیر گیلان

تماس با ما آکادمی زبان سفیر گیلان

واحد IELTS

کودکان پسر و خردسالان

 • رشت. بلوار معلم. فاز 2 (جنب واحد خواهران)
 • 01333531335
 • ساعت تماس 9 - 20

کودکان دختر و خردسالان

 • رشت،خیابان لاکانی،شهید امین اصغری
 • 01333229793
 • ساعت تماس 9 - 20

خواهران گلسار(بزرگسال و نوجوان)

 • رشت،گلسار،خیابان 92
 • 01332117815-6
 • ساعت تماس 9 - 20

برادران(بزرگسال و نوجوان)

 • رشت، خیابان معلم جنب کتاب فروشی برگ
 • 013۳۳۲۲۰۶۵۳
 • ساعت تماس 9 - 20

خواهران معلم (بزرگسال و نوجوان)

 • رشت، بلوار معلم ، فاز2
 • 01333571628-9
 • ساعت تماس 9 - 20