هوشمند سازی ساختمان isparo

تقویم آموزشی آکادمی زبان سفیر گیلان

تقویم آموزشی تقویم و زمان بندی دوره های آموزشی

کلاسهای بحث آزاد (Free Discussion) 
از مقطع Elementary تا Advanced در زمانبندی های ترمیک، فشرده، جمعه، پنجشنبه و دو روز در هفته ترمیک و فشرده