هوشمند سازی ساختمان isparo

استخدام کارکنان

استخدام کارکنان

 

پروسه درخواست همکاری:
 

  1. مراجعه به واحدهای آموزشی
  2.  تكميل فرم درخواست استخدام
  3.  حضور در  مصاحبه شغلی
  4. شروع كار درصورت قبولی در مصاحبه
  • مدارک لازم (کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، دوقطعه عکس 4× 3)