هوشمند سازی ساختمان isparo

مهارت writing (نوشتن)

مهارت writing (نوشتن)

 

مهارت قوی در Writing نیازمند عزم و انگیزه قوی می باشد و با تمرین مداوم محقق می شود. هیچ کس از ابتدا مهارت Writing قوی نداشته است و همه با تمرین کردن به این مهارت رسیده اند. هر فرد می تواند با تمرین و تخصیص زمان به مهارت Writing دست یابد.

هر نفر برای افزایش مهارت Writing در خود دلیلی مجزا دارد. ممکن است این مهارت را برای شغلش بخواهد یا برای کلاس های آکادمیک. همچنین ممکن است که برای ایجاد یک پایگاه الکترونیکی یا نامه نگاری به این مهارت احتیاج داشته باشد. 

ما در آکادمی زبان سفیر گیلان، تلاش می کنیم تا مهارت Writing را در زبان آموزان طبق معتبر ترین روش های آموزشی دنیا و به اصولی ترین و کیفی ترین شکل ممکن تقویت نماییم.